3D樓面光雕設計及製作-3D動畫製作及大型投影機拼接製作                                                                                         
​樓面3D視頻設計​,建築投影演示畫面尺寸不受限制,可根據用戶需要量身定制,室內室外都可實現完美展現